Get Adobe Flash player

Därför händer det så lite

Att informera om klimatförändringen har under lång tid överlämnats till naturvetenskapen och då i form vetenskaplig metodik och rapportering. Problemet med det är att metoden passar ytterst illa till det problem det har till syfte att förmedla.

 

 

Även våra mediers arbetssätt passar illa för att kunna förmedla budskapet. Att förmedla budskapet i form av att det finns två motstående åsikter i frågan passar illa för att förmedla klimatfrågan på ett bra sätt eftersom klimatfrågan är ingen valfråga eller något man kan stå bakom eller förkasta.

 

Våra politiker som har till uppgift att fatta beslut i frågan har ett svårt arbete framför sig. Att peka ut hotet och framlägga de åtgärder som krävs behöver ha ett reellt hot, något konkret. Ett sätt att hantera detta politiskt är det man har valt att göra, att fatta små beslut i rätt riktning samt förlägga de avgörande besluten i framtiden.

 

Detta behöver inte alltid bli på det sättet, ta Holland som har investerat i skyddsvallar för att skydda sin mot de stormar och högvatten som Östersjön förväntas ha i framtiden. Inventeringarna  är så pass stora att de ger avtryck i landets BNP. Att de kan göra det har troligen sin grund i Hollands långa historia att kämpa mot havet. Detta gör att folk känner igen hotet, det är reellt och därför går det att peka ut som ett hot. Att det sen är klimatförändringen som skapar hotet denna gång är bara ett ytterligare hot med känd effekt och därför ett känt hot som man har hanterat tidigare.

 

T.Falk {jcomments off}