Get Adobe Flash player

Om agenda.ax

Syfte

Syftet med hemsidan är att beskriva de förändringar vi just nu genomgår och kommer att genomgå både regionalt och globalt.

Den ger inte någon heltäckning inom omställningsarbetet och vår väg mot en hållbarare livsstil. Vad den kan erbjuda är en bevakning inom klimatfrågan, energifrågan, ekonomisk omställning och mina egna tankar kring detta.

Hemsidan är en levande dokumentsamling med över 300 artiklar med start från 2010.

Läs mer...

 

Ansvarig utgivare

Tommy Falk

Jag har varit verksam inom hållbar utveckling under mer än 20 år och fått tagit del av den förändring som skett inom området. Denna långa resa har gjort mig ödmjuk inför hur stort problemet är i att ställa om vårt samhälle och våra liv

 

T.Falk

Åland/Mariehamn

 

Bakgrund

Hemsidan Agenda.ax grundades 2010 som en reaktion på det politiska misslyckande när det gäller att komma överens om ett bindande klimatavtal år 2009 i Köpenhamn COP15. Det var mitt sätt att hantera den djupa besvikelse och det tappade förtroende till det globala politiska systemet att hantera klimatfrågan.

 

Läs mer...

 

Målgrupp

Målgruppen för denna hemsida är i första hand för dem som redan är involverade i olika former av studier och arbeten inom hållbar utveckling eller har påbörjat sin resa till en hållbarare livsstil. Även om man inte har fördjupande förkunskaper inom området kan man ha stor nytta av hemsidan.