Get Adobe Flash player

Vi har förlorat kampen om att hindra klimatförändringen

Vi har förlorat kampen om att hindra klimatförändringen. Det som nu återstår är att vi nu måste reducera våra utsläpp samtidigt som vi anpassar oss för de klimatförändringar som redan är över oss. De kommande 10 åren avgörande hur beboelig vår planet kommer att vara för oss

 

 

IPCC Assessment Report 6 Working Group 2

 

Redan idag så påverkas 3,3 miljarder människor av klimatförändringen samt vi har redan ekosystem som kommer att försvinna. Torka, floder, stormar är nu 15 gånger vanligare globalt och detta kommer att fortsätta att öka. Den globala matproduktionen har minskat med 10% på grund av klimatförändringen.

 

Vi har nu ökat vår planets temperatur med 1,1 grad och om 18 år kommer temperaturen att vara 1,5 grader varmare oavsett vad vi gör idag.

 

Detta betyder att vi redan nu har framtida naturkatastrofer på väg oavsett vad vi gör så som försvinnande av våra korallrev som inte klarar så höga havstemperaturer, platser där vi dag klarar av att odla mat inte kommer kunna göra det, försvinnande av glaciärer som idag förser stora arealer med vatten.

 

Jag har följt IPCC:s rapporter sen 2001 Assessment report 3 (AR3) fram till denna rapport Assessment Report 6 Working Group 2 (AR6 WG2) tillsammans med Working Group 1 som kom i August.

 

Varje gång har budskapet varit det samma, vi måste agera för att undvika katastrofala följder på grund av klimatförändring. Det som har gjort är obefintligt jämfört med vad som skulle behöva göras. Nu står vi mitt i det 20 år senare och kan inte längre undvika följderna. Budskapet är idag, anpassa oss eller dö. Kod röd för mänskligheten United Nation UN News

 

Report IPCC AR6 WG2

 

Presentation IPCC

 

T:Falk