Get Adobe Flash player

Faktaresistens mot IPCC Assessment Report Working Group 2

Varför når man inte fram med information gällande klimatförändringens konsekvenser? Varför finns det ett motstånd till det, det man kallar faktaresistens.

 

 

Den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  är det bästa vi kan ta fram när det gäller påverkan, anpassning och utsatthet för klimatförändringen. Rapporten är det bästa vi här på jorden idag kan få fram. Det är skrivet av 270 stycken Vetenskapsmän och 672 med författare som har tagit fram 34 000 artiklar som har gett 62 418 kommentarer gällande dess innehåll av experter inom sitt vetenskapliga område.

 

Allt detta arbete utförs av människor med kunskap inom olika vetenskapsområden som finns med i rapporten och dem som gör det gör det ideellt. Detta gör det ännu mer obegripligt när deras arbete ifrågasätts i olika former. Hur ska vi kunna göra det på ett bättre sätt?

 

För att försöka förstå varför det finns faktaresistens gällande klimatförändringen så måste vi se förbi det som ett kunskapsproblem, problemet ligger inte där längre utan problemet har allt mer flyttats till olika syner på hur vi ska hantera problemet och hur vi ska klara av att fortsätta leva som vi gör idag och samtidigt klara av och stoppa klimatförändringen.

 

Ta debatten i Australien gällande stora barriärrevet som exempel. Sittande regering i Australien ville att IPCC skulle ändra sin slutsats och inte skriva att stora barriärrevet är påverkat utan mjuka upp formuleringen av hotet. I själva verket är hotet så pass stort så att man idag frågar sig om det ens är lönt att försöka rädda det.

T.Falk